kerkraam

Werkgroep gebeds- en communiediensten

Al sinds enkele decennia is in onze parochie een werkgroep gebedsdiensten actief. Een keer per maand verzorgde deze werkgroep een gebedsdienst. Daarnaast werden ook met regelmaat meditatiediensten en boetevieringen verzorgd.
Mede onder invloed van de veranderende omstandigheden in de Katholieke kerk in het algemeen en in de eigen parochie in het bijzonder verzorgt de werkgroep nu maandelijks een communieviering en draagt zo een steentje bij in het streven om elk weekend in onze kerk ten minste één viering mogelijk te maken.
Voorafgaand aan elke viering komt de groep bijeen om te brainstormen over de lezingen van het betreffende weekend en probeert onder woorden te brengen wat de auteurs bedoeld hebben met de lezingen en hoe wij als gelovigen dit in praktijk kunnen brengen. De groep kan daarbij gebruik maken van de literatuur uit de bibliotheek van ons parochiecentrum en de actuele achtergrond informatie die door de werkgroep Liturgie Heeswijk verstrekt wordt.

Mocht u interesse hebben in deze werkgroep of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Gerard Rademaker, telefonisch 0529 432180, of per e-mail: gjrademaker@hetnet.nl.

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3