kerkraam

Wijkcontactpersonen

Coördinatie:       Jeanne Bontje-Keizer agbontje@home.nl 

Secretaresse:   Annelies Koggel-Peters  lenhkoggel@ziggo.nl

   
Organisatie:

De H. Cyriacusparochie telt 33 wijken in Dalfsen en Nieuwleusen, die elk één- of twee contactpersonen hebben. De hoofdtaak van deze parochianen is contact te onderhouden met de medeparochianen in hun wijk. Ze geven informatie en maken nieuwe parochianen wegwijs in de  parochie. Wijkcontactpersonen  vormen een belangrijke schakel in de Dalfser parochiegemeenschap.


 
Persoonlijke taken wijkcontactpersonen:

Zij brengen een bezoekje aan: langdurige zieken, zowel thuis als in het ziekenhuis;  bij geboorte, verjaardagen of andere gelegenheden, mits dat bezoek op prijs wordt gesteld.
Bezoeken op eigen initiatief parochianen of sturen namens de parochie een kaartje,  wanneer dat op prijs wordt gesteld.
Bij een belangrijke gebeurtenis in uw leven kunt u een kaartje of bezoekje van de wijkcontactpersoon verwachten. Die moet dan natuurlijk wel op de hoogte zijn van deze feiten. Daarvoor wordt dan ook uw medewerking gevraagd door uw wijkcontactpersoon. Deze informatie kunt u ook doorgeven aan Jeanne Bontje of Annelies Koggel.
Ook is er een groep voor bezoekjes bij opname in een verpleeg-, verzorging- of ziekenhuis.
 
Heeft u iets te melden of te vieren of weet u dit van iemand in uw omgeving, neemt u dan s.v.p. contact op met uw wijkcontactpersoon
Zij nemen in voorkomende gevallen taken van elkaar over.

 

Speciale taken van de wijkcontactpersonen:

  • De bezorging van de enveloppen met bijlagen van de actie Kerkbalans en eventueel de inzameling van de retourenveloppen;
  • De bezorging van de paasattentie en de kerstkaart, namens de parochie, bij senioren boven de 75 jaar, zieken en in gezinnen waar het afgelopen jaar iemand is overleden;
  • De verspreiding van de uitnodigingen voor de seniorenvieringen, die georganiseerd worden door de Parochieële Caritas Instelling (PCI). Alle 75+`ers krijgen hiervoor een uitnodiging. Alle andere senioren zijn ook van harte welkom;
  • De verzending van felicitatiekaarten bij de Eerste H. Communie en het Vormsel;
  • De bezorging van het parochieblad Hernieuwing (ook door andere parochianen).  

                                    
                                                                                                                                                          
Werkgroep wijkcontactpersonen:

De wijkcontactpersonen kennen een werkgroep, die de contactpersonen begeleidt. Deze werkgroep bestaat uit 7 personen. In  speciale vergaderingen voor deze groep contactpersonen worden onderlinge ervaringen uitgewisseld. De privacyrichtlijnen worden hierbij strikt nageleefd. Wijkcontactpersonen vervullen hun taak zo goed mogelijk. De werkgroep bespreekt de problemen met de andere wijkcontactpersonen en zet nieuwe ontwikkelinge ingang.  De werkgroep draagt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten, ondersteunt de contactpersonen die tijdelijk niet kunnen meedraaien en geeft informatie door vanuit andere parochiële werkgroepen. Na elke werkgroepvergadering wordt onder de wijkcontactpersonen een nieuwsbrief verspreid met de belangrijkste punten uit de werkgroepvergadering.                                                                                                                                         

Bezorging Hernieuwing

Annelies Koggel-Peters coördineert de bezorging van het parochieblad Hernieuwing. Zij is bereikbaar via  lenhkoggel@hetnet.nl

 

 

 

Gedicht: Ik geloof in een levende parochie

Ik geloof in een levende parochie,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar mensen ontvangen worden als gasten,
waar men begaan is met elkaar.

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund.

Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn.
waar plaats is voor rusteloze zoekers
en waar jongeren een oase vinden van rust,
even ‘pauze’ kunnen houden.

Ik geloof in een levende parochie,
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus
en waar iedereen tegen elkaar zegt:
‘Ik ben er voor jou.’

(René Hornikx, Adem van ons leven. Kok 2008)

 

UIT DE OUDE DOOS!!!

 

Feest - 35 jaar wijkcontactpersoon (4 juni 2013)
 
Met z’n allen staan we sterk
Voor het werk aan de kerk
Een schouderklopje hier 
En een brief of kaartje daar
Zo zijn we met elkaar de rechterhand van de pastoor
En hebben we bij de Heer een streepje voor.
Zo zongen we samen uit volle borst dit lied dat Ad Bontje speciaal voor deze gelegenheid had geschreven.Ruim 30 wijkcontactpersonen kwamen 4 juni jl. bij elkaar om het feest te vieren dat 35 jaar geleden onze parochie in wijken werd ingedeeld. Waar vroeger de parochieherder regelmatig huisbezoeken aflegde en zo het wel en wee kon delen met zijn schapen zo veranderde de situatie in de jaren tachtig. Minder priesters en de pastoor kreeg steeds meer pastorale taken toebedeeld bij het leiden van zijn parochie. Zo hield hij veel minder tijd over voor huisbezoeken en het leggen van rechtstreekse contacten met z’n parochianen.Zo heeft onze Cyriacusparochie in 1978 besloten om wijkcontactpersonen aan te stellen die inderdaad de rechterhand werden van de pastoor. Bij bijzondere kerkelijke gelegenheden verzorgen zij de attenties, gaan op bezoek bij mensen die ziek  of wat eenzaam en zijn het luisterend oor voor de degene die behoefte hebben aan een goed gesprek. Zo vervullen zij ook de rol van doorgeefluik aan ons pastorale team.
Bovendien zijn zij de spil bij de actie Kerkbalans en doorgaans het rond brengen van ons parochieblad Hernieuwing.

 
Het was natuurlijk een feestje waard om ons 35 jaar bestaan samen te vieren. Met een heerlijk buffet bij de familie Bontje dat was verzorgd door een aantal enthousiaste dames hebben we er samen een mooie viering van gemaakt.


 
Tenslotte werden er 4 dames in het zonnetje gezet, die al 35 jaar actief zijn geweest als wijkcontactpersoon. Hulde dus aan de dames Tielbeke, Hilgenkamp, Booyink en Bontje die met een groot verantwoordelijkheidsgevoel deze taak al die jaren hebben uit gevoerd. Zo hopen we maar dat we door onze inzet, bij de Heer echt streepje vóór blijven houden..

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3