kerkraam

Familiegebeurtenissen

 

Bij overlijden belt u de parochietelefoon:

Inge Haarman

06-13190386
   
   
Wilt u alle familiegebeurtenissen doorgeven aan:  
Jeanne Bontje, graag tussen 17.00 - 19.00 uur. 0529-432381
   
Ziekenhuisopname kunt u tevens doorgeven aan  
Jeanne Bontje  
   
   

Voor het dopen van uw kind kunt u zich opgeven bij:         

 
Mevr. A. de Ruiter 0529-432624
Liesbeth Boerkamp 0529-433512
liesbeth.boerkamp@gmail.com  
   
Heeft u trouwplannen, dan kunt u zich opgeven bij:  
Pastoor Monninkhof 06-22786151
   
   
In noodgevallen kunt u elke zondag en maandag altijd  
het volgende telefoonnummer bellen: 06-50412238
Eén van de pastores in de regio helpt u dan verder.  
   
   
Voor het Sacrament van de Zieken kunt u contact opnemen met:  
Pastoor Monninkhof 06-22786151
   
   
Vragen met betrekking tot de begraafplaatsadministratie kunt u stellen aan:  
Marco Oude Nijeweme 0529-434762
Mailadres: begraafplaats@rkkerkdalfsen.nl  
   
   
Help jezelf. Help de ander 0900- 1262626
(5 cent per minuut)   http://www.steunpunthuiselijkgeweld.nl/  

 

 

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3