kerkraam

Contact

U kunt ons bereiken via de volgende mailadressen:

Parochiesecretariaat: secretariaat@rkkerkdalfsen.nl 

of via

R.K.- H. Cyriacuskerk,
p/a. Pleijendal 5,
7721 DW Dalfsen,
telefoon 0529 – 435004.

Bij overlijden belt u de parochietelefoon: 06-13190386
 

Pastoraal team parochie Emmanuel:
André Monninkhof                  monninkhof@hetnet.nl 06-22786151
Johan Rutgers,                       pastor.rutgers@gmail.com ; 0523-234096
Gerard Noordink,                    g.noordink@hetnet.nl ; 0572-391262
Joop Butti,                               butti@kerkennet.nl ; 06-22239828
Marga klein Overmeen,          m.kleinovermeen@ziggo.nl ; 06-18276484

 

Voor onze geloofsgemeenschap is Marga klein Overmeen contactpastor.
 

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3