kerkraam

Organisatie algemeen

Parochietelefoon bij overlijden: 

Parochiecentrum:
Pleyendal 5, 7721 DW Dalfsen 
06-13190386

0529-435004

Geopend: ma. 9.30 - 12.00 uur & vr. 9.30 - 12.00 uur

 
   

Email:                    secretariaat@rkkerkdalfsen.nl

of info@rkkerkdalfsen.nl

 
Website:                           www.rkkerkdalfsen.nl  
   
Pastoor   
Pastoor A. Monninkhof 06-22786151
Email: monninkhof@hetnet.nl

 
   
Locatieraad  
Jos Ramaker, voorzitter 06-15036244
Erik Kampman, financieel beheerder 06-44758380
Dinie Niens secretaris 0529-434390
Tonny Reimert, beheer gebouwen 0529-433537
   
Pastoraatsgroep:
liturgie Karla Noordman 06-52186 897
diaconie Karla Noordman 06-52186 897
gemeenschapsopbouw Ria Mars    0529-435460
catechese Karla Noordman 06-52186 897
   
   
Banken:  
Emmanuel Parochie t.n.v.  H.Cyriacus te Dalfsen 3128.46.460
Kerkbalans                  t.n.v.  H.Cyriacus te Dalfsen 3128.18.661
P.C.I.:                                                  Rabobank  3128.19.250
M.O.V.:                                                Rabobank  3128.90.893
   
Parochiehuis:  Jan Jager 0529-433960
Emmastraat 21, 7721 DG.  06-25391225

Redactie Hernieuwing:

hernieuwing@rkkerkdalfsen.nl

 
Parochiecentrum  0529-435004
Ledenadministratie:  
Esther van der Vegt 06-29176686
Actie Kerkbalans:  
Peter Groffen 0529-431477
Bezorging Hernieuwing:  
Annelies Koggel 0529-433703
Kerktelefoon:    
Tonnie Reimert 0529-433537
Beheerder Begraafplaats:      
Wim Kroes 0529-434324
Grafdelvers:  
René Hilgenkamp 0529- 431683
Wouter Nijentap 0529-471335/
  06-20950718

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3