kerkraam

Lourdes mei 2015

Aartsbisdombedevaart naar Lourdes van 1 t/m 9 mei 2015
 
Vrijdag 1 mei.
In de vroege ochtend vertrokken we op tijd vanuit Ommen bij de St. Brigittakerk op weg naar Lourdes. Vol goede moed en verwachting wat ons deze reis naar Lourdes zou brengen.
Voor een voorspoedige reis werd er in de bus een reisgebed uitgesproken door pastoor Hermens. In Lage Zwaluw de eerste stop stapte Desiree bij ons in om de zorg voor Anton op zich te nemen deze bedevaart, tevens werden de rolstoelen en rollators ingeladen voor gebruik tijdens de reis onderweg en in Lourdes.
Na de noodzakelijke stops, koffie onderweg in de bus met koek van Joop en Willy vanwege een belofte en nuttigen van het lunchpakket hebben wij de Kathedraal Notre-Dame van Amiens bezocht, het is de grootste kathedraal van Europa en het grootste gotische gebouw van Frankrijk en door de Unesco uitgeroepen tot één van de wereldwonderen. Daar hebben we samen Maria liederen gezongen met steun van de ‘nachtegaaltjes’ daarna gaat de reis weer verder voor diner en de eerste overnachting in Hotel Grand de I’Espérence te Lisieux.
 
Zaterdag 2 mei.
Na een vroeg heerlijk ontbijt en de felicitaties voor de jarige Hermien hebben wij een bezoek gebracht aan de Basiliek van de H. Theresia in Lisieux. Haar levensverhaal kenmerkte zich door een grote eenvoud en onopvallendheid. Zij kreeg al op 15-jarige leeftijd toestemming om in te treden in de Karmel van Lisieux. Haar godsvertrouwen wordt zwaar op de proef gesteld toen er bij haar tuberculose werd vastgesteld. Als gevolg daarvan stierf zij op 30 september in 1897 op 24 jarige leeftijd en de H. Theresia werd in 1925 heilig verklaard.  
Tevens was er in de Crypte van de basiliek een Eucharistieviering voor alle Nederlandse pelgrims die er op dat moment waren. Na de heerlijke lange lunch in de Ermitage Sainte Thérése hebben verschillende pelgrims de Chapelle Carmel met schrijn van de H. Theresia bezocht.
En de reis werd weer vervolgt door het mooi Franse landschap voor de tweede overnachting in Hotel Mercure Marias Poitevin in Niort onderweg naar Lourdes. In het hotel voor velen toch even digitaal contact zoeken met het thuisfront zij leven met ons mee.
Ad onze chauffeur was zeer behulpzaam met het in en uitstappen, de koffers verzorgde hij en bereidwillig om het de pelgrims zo aangenaam mogelijk te maken.
Veel waardering voor onze chauffeur Ad.
 
Zondag 3 mei.
Na het ontbijt en een onverwachte ‘hobbel’ weer verder en onderweg is er samen gebeden en gezongen, met om 12 uur het Angelusklokje ( Engel des Heren) te bidden, nu het is zover, vandaag in de middag komen wij in Lourdes aan. Ons logeerhotel is Alba het ligt aan de opdat moment onstuimige rivier De Gave.
Het is een aardig eindje lopen naar het Heiligdom met de Grot.
Na de late lunch gaan wij met z’n allen wandelend naar het Heiligdom en de Grot om er de kaars aan te bieden van de Emmanuelparochie aan Maria en Bernadette op voorspraak van een goede en gezegende bedevaart.
Voor sommigen was het de eerste keer, anderen een herkenning en een weerzien van en met Maria.
 
’s Avonds is er met alle Nederlandse pelgrims de opening van de bedevaart gevierd, onze misdienaars konden dienen en na afloop van de viering is door
kardinaal Willem Eijk, hulpbisschop Mgr. Herman Woorts en vicaris Ronald Cornelissen de aartsbisdomkaars aangeboden bij de Grot aan Maria.
 
Maandag 4 mei.
’s Morgens begon de dag met een Eucharistieviering met zang van het Projectkoor dat verder alle vieringen tijdens de bedevaart  met zang zal verzorgen. Erna was het moment voor de grote groepsfoto van het Aartsbisdom en de foto van de groep Emmanuelparochie. Toen was ook tijd voor kopje koffie op een gezellig maar zeer druk terras. In de middag kon ieder op eigen gelegenheid rondwandelen, een momentje kiezen voor zichzelf, een kaarsje opsteken, een bezoekje aan de Grot.
Een camerateam van de KRO heeft deze middag en zal op de volgende dagen een reportage maken van de bedevaart en o.a. van onze groep Emmanuelparochie en met name van onze zorgpelgrim Anton en haar zorgvrijwilliger Desiree. Hoe gaat dat nu in z’n werk de zorg voor een pelgrim in een pelgrimsgroep tijdens de bedevaart.
Ook TV Oost heeft opnames gemaakt van pelgrims hoe zij een bedevaart beleven en ervaren.
Door de verwachte ongunstige weersomstandigheden was de Sacramentsprocessie in de ondergrondse basiliek  Pius X, een moment voor aanbidding, luisteren, bezinning en rust.
Om 20.00 u. in ons hotel Alba tijdens het diner hebben wij samen de doden herdacht van de 2e Wereldoorlog en het Wilhelmus gezongen het was een waardig moment.
’s Avonds een viering van Barmhartigheid met mooie gezangen om met elkaar na te denken over wat ons bezighoud, waarom zijn we in Lourdes, is het wat we verwachte, hoe weer verder als we thuis zijn. Samen bidden om vergeven, een handwassing of een persoonlijk gesprek met een priester.
 
Dinsdag 5 mei.
Ook vandaag begon de dag met een Eucharistieviering op het kopaltaar in de ondergrondse basiliek Pius X.
Daarna zijn wij de Bovenste kerken gaan bezichtigen, de Crypte en de basiliek De Onbevlekte Ontvangenis, wij beseffen dat de verschijningen van Maria aan Bernadette hier zijn begonnen met het verzoek van Maria om een kapel te bouwen.
De Rozenkranskerk met de prachtige uitbeelding van de geheimen van de rozenkrans, De blijde geheimen, De droevige geheimen en De glorievolle geheimen. We zijn onder de indruk van wat zich hier door dat kleine meisje Bernadette teweeg heeft gebracht.
De jongeren hadden in de middag een ontmoeting met kardinaal W. Eijk, Mgr. H. Woorts en vicaris R. Cornelissen in Bartrés, 4 km. van Lourdes af waar Bernadette ook een deel van haar leven heeft gewoond.
In de middag hadden de andere pelgrims ieder de gelegenheid om de tijd zelf in te vullen, naar de Grot, kaarsje opsteken, Lourdeswater halen, souvenirtjes te kopen, bidden bij H. Maria, bezoekje aan de Molen, het geboortehuis van Bernadette en het Chacot een vroegere gevangenis waar de familie Soubirous noodgedwongen moest wonen.
’s Avonds deelname aan de Lichtprocessie, een bijzondere processie met een diepere betekenis het dragen van een kaarsje, een lichtje, samen biddend en zingend voor de vreugdevolle maar ook verdrietige momenten die in een ieder leven naar voren komen. Nadien gezellig koffiedrinken en of een drankje in ons hotel Alba.
Woensdag  6 mei.
Het was weer vroeg op naar de Internationale Hoogmis een ervaring om met zo velen de Eucharistie te vieren waarin kardinaal W. Eijk de hoofdcelebrant was. Hier komt de wereldkerk tot uiting. Deze was ook te zien op TV Lourdes.
In de middag was er gelegenheid om H. Kruisweg te bidden en momenten van bezinning waarin pastoor Hans Hermens voor ging.
De grote H. Kruisweg ging soms met moeite en inspanning en het werd volbracht.
De viering van de Handoplegging, een viering met grote betekenis, de handen opgelegd krijgen, de liefde van Jezus gaat ook met jou mee , ook jouw naam staat geschreven in Gods hand, de hand die je draagt door moeilijke maar ook vreugdevolle tijden heen.
Na een flinke wandeling gezamenlijk koffiedrinken/limonade met alle Nederlandse pelgrims op Salle Polyvalente langs De Gave.
s’ Avonds tijdens diner is Mgr. Herman Woorts onze gast en werd Gerard verrast, hem werd een attentie aangeboden omdat het de laatste keer is dat hij meegaat als hulp bij de begeleiding van een groep pelgrims op bedevaart.
Gerard dankte ieder en heel veel dank voor Hermien, voor de vele jaren dat wij samen het met grote blijdschap en dankbaarheid hebben mogen doen, met pelgrims op bedevaart naar Lourdes, naar Maria en Bernadette.
 
Donderdag 7 mei.
In de morgen de viering aan de Grot voor alle pelgrims. Hier hebben de ontmoetingen plaats gevonden met Bernadette en Maria, velen ervaren hier de vreugde in de ontmoeting met Maria en hopen er nieuwe energie, inspiratie te ontvangen voor de toekomst hoe die ook moge zijn.
Na de viering in het hotel koffiedrinken en daarna lunchpakket mee en met de bus de Pyreneeën in onder stralende weersomstandigheden, 25 graden Celsius.
Na een stop op de bezienswaardige brug van Napoleon, de Pont de Napoléon,
zijn wij verder naar het Nationale Park de Gavarnie gegaan, via een oud wandelpad is het nu nog 7 km. naar de grens van Spanje. Ook was daar gelegenheid om het lunchpakket te nuttigen. De jongeren onder ons hebben een wandeling naar het Cirque Massif  gemaakt en ze hebben daar sneeuwpret gehad.
Anderen hebben het kerkje bezocht dat in de Middeleeuwen werd gebruikt als pleister/rustplaats voor de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
Op de terugweg hebben wij het bijzondere als fort versterkte kerkje uit 1200 in Saint Savin bezocht en daar een heel fijn waardevol moment gehad, samen zingen tot Maria, de Moeder Gods, heel mooi en speciaal en op een bijzondere plaats.
Op het eind van de avond  een viering met daarin de zegening van de waardevolle spulletjes die door de pelgrims zijn meegenomen om thuis daarmee hun dierbaren te verrassen.
Tevens een laatste bezoek aan de Grot en Maria en tot slot nog een laatste kaarsje opsteken met ieder daar zijn eigen gedachten en wensen bij.
 
Vrijdag 8 mei.
Vroeg op, vandaag gaat de terugreis beginnen, een reis wederom door het mooie Franse landschap met prachtige vergezichten.
We gaan via Toulouse richting Nevers voor de laatste overnachting.
Onderweg wederom koffie met een traktatie van ‘De Drie Zusjes’ die in een besloten nachtelijke vergadering waar op dat moment géén koffie was,
waren zij unaniem tot dat besluit gekomen, “een traktatie bij de koffie in de bus”.
Na een voorspoedig reis komen wij in de vroeg namiddag in Nevers aan bij het Klooster St. Gildard. We konden rondwandelen in de tuin van het Klooster en in de Kapel van de Crypte de schrijn bewonderen waar de H. Bernadette in ligt opgebaard, een bijzonder gegeven na wat wij in Lourdes hebben gevierd en gehoord over het leven en de verschijningen aan Bernadette van Maria, De Onbevlekte Ontvangenis.
Na het diner is er een gezellig samenzijn met een andere pelgrimsgroep met muziek, zang en dans.
 
Zaterdag 9 mei.
In de morgen eerst een Eucharistieviering, de Zendingsviering in de Chapelle van het Klooster waarin pastoor Hans Hermens voorging om met elkaar afscheid te nemen van de H. Bernadette en voor een goede laatste reisetappe.
Tijdens het afscheidsdiner in Lage Zwaluw werd afscheid genomen van de José en Karel Hermens,  Desiree Timmermans zorgvrijwilliger van Anton en van onze voortreffelijke chauffeur Ad.
Ieder nadenkend en berustend over wat wij samen met elkaar hebben gevierd, jong en oud, met een lach en een traan in het besef dat we vanavond weer thuis zijn bij onze dierbaren of alleen thuiskomen, thuiskomen van een bedevaart naar Lourdes.
Verrassend werd er vlak voor Ommen aan alle begeleiders een prachtige boeket bloemen aangeboden namens alle pelgrims, hartelijk dank hiervoor.
 
Tot slot speciale dank aan pastoor Hans Hermens, jongerenpastor Clazien Broekhoff, het was een bedevaart die voor de gehele Emmanuelparochie zeer waardevol is geweest en daardoor zeker toekomstbestendig.
 
Hermien Schoorlemmer en Gerard Hollak

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3