kerkraam

Algemeen

Bedevaarten naar Banneux

 

Het was de winter van 1933. Ten zuidoosten van Luik, in de Belgische Ardennen, woonde de elfjarige Mariette Béco. Het meisje kreeg in die winter acht verschijningen van Maria, die zichzelf 

“De Maagd der Armen” noemde en toonde Mariette een bron, die voorbestemd is “voor alle naties... voor de zieken...”. Bij die bron werd, in opdracht van Maria een kapel gebouwd en sindsdien komen vele pelgrims deze plek bezoeken uit diverse landen, waaronder ook vele zieken.

 

In het najaar zullen er een tweetal bedevaarten naar Banneux plaats vinden. Allereerst wordt er vanuit het bisdom Utrecht wordt er een vijfdaagse bedevaart georganiseerd. Een ieder kan aan deze bedevaart deelnemen, maar is in het bijzonder bedoeld voor ouderen en zieken. Professionele verpleegkundigen en andere vrijwilligers bieden begeleiding en verzorging aan eenieder die dat wenst. Op het programma staan onder andere de internationale Hoogmis, het plechtig Lof met ziekenzegening, het bidden van de Kruisweg, een lichtprocessie en een viering met handoplegging. Ook is er gelegenheid voor ontspanning.

Wanneer: vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 oktober 2014

Kosten: € 295,00 p.p. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen.

Opgave voor: eind augustus

 

In hetzelfde weekend organiseert het Banneux-Comité Salland-Twente een tweedaagse bedevaart. Per bus reist u vanuit Salland naar de omgeving van Valkenburg, waar u zult overnachten. De volgende dag brengt u een bezoek aan Banneux, waar u onder andere de internationale Hoogmis zult bijwonen. De dag wordt afgesloten met een plechtig Lof, waarna u zult terugreizen naar Nederland. In de avond wordt u weer bij uw opstapplaats afgezet.

Wanneer: zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014

Kosten: € 125,00 p.p. voor een tweepersoons kamer; voor een eenpersoons kamer € 150,00 p.p.; dit is exclusief annuleringsverzekering en schnitzelmenu op de terugreis

Opgave voor: woensdag 10 september

 

Als u zich voor een van deze bedevaarten wilt opgeven en/of nadere informatie wilt hebben, dan kunt u terecht bij Miranda Temmink, telefoonnummer 06-15563596.

 

Met vriendelijke groet,

Miranda Temmink, propagandiste

 


Pelgrimage ‘Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg …’

Zoals u van ons gewend bent, houden we niet op met onze pelgrimstocht en doen we weer een nieuwe halte aan op onze weg door het leven. Wat is spiritualiteit? Dat is de vraag waarmee we onder leiding van Toon Cents van het Titus Brandsma Instituut aan de slag gaan op woensdagmiddag 29 oktober van 14.00-16.00 uur in het parochiecentrum van Lemelerveld. Na de zomer hoort u meer van ons, maar noteert u nu alvast deze datum? Wij hopen u weer te mogen begroeten.

Lonneke Gunnink – van den Berg, mede namens de werkgroep


 

Jong overleden en nu? Hoe verder?

Tot nu toe zijn in onze parochie Emmanuel twee reeksen lotgenotenochtenden gehouden. We zijn daarvoor steeds vier ochtenden samen gekomen met mensen die hun partner hebben verloren, op een doordeweekse ochtend. Wij ontvingen berichten dat er mensen waren die i.v.m. de zorg voor de kinderen en/of werk niet in de gelegenheid waren om bij die ochtenden aanwezig te zijn. Daarom denken wij er goed aan te doen nog een keer een ochtend aan te bieden.

We richten ons nu op jongere mensen die alleen zijn komen te staan. We denken daarbij aan vragen in de sfeer van ‘hoe ga ik met mijn verdriet om’ en  ‘hoe combineren anderen hun werk, de zorg voor kinderen, allerlei dagelijkse beslommeringen’. Wellicht dat lotgenoten daarin iets voor elkaar kunnen betekenen.

Op zaterdagochtend 4 oktober (van 10.00 – 13.00 uur) willen we een ochtend organiseren, die we afsluiten met een gezamenlijke eenvoudige maaltijd.

Hebt u/ heb jij interesse in deze dag, laat het een van ons weten. Ook als er verhelderende vragen zijn horen wij dat graag. We hopen dat het voorziet in een behoefte.

Ivon Bleumink – Hulsman, ihulsman@hotmail.com, 0572 - 85 06 60

Riet Mulder – Borg, r.mulder@emmanuelparochie.nl, 06 – 22 79 49 81

Lonneke Gunnink – van den Berg, lonnekegunnink@hetnet.nl, 038 – 452 74 75


 

Nieuwsbrief NSGVBrief van Fam. van de Baan 

Mariënberg 14 - februari - 2014
Emmanueldag 2014
 
 
Beste medeparochianen,
 
Op zaterdag 8 februari j.l. hebben we onze jaarlijkse Emmanueldag gevierd en deze keer heeft de geloofsgemeenschap van Heino deze dag georganiseerd.
Het is een bijzondere viering geworden temeer omdat ik aan uw bestuur gevraagd had om juist op deze dag afscheid te nemen als uw vice-voorzitter. Ik heb zoveel jaren een geweldige ondersteuning gehad van alle besturen van onze geloofsgemeenschappen, ten eerste tijdens ons samenwerkingsverband en daarna de vorming en opbouw van onze nieuwe parochie. Nou dat is dan ook ten volle gelukt, met elkaar vormen wij een mooie en inspirerende parochie. 
Het is een geweldige dag voor ons geworden. Wij, mijn echtgenote Mirjam en ik werden blij verrast door vertegenwoordigers van locatieraden/pastoraatsgroepen, ons parochiebestuur en niet te vergeten ons pastoraalteam met hun vele geschenken. Ik wist niet dat er zoveel soorten streekprodukten worden geproduceerd in ons parochiegebied, geweldig.
En dan de ondersteuning tijdens de Eucharistieviering met zang door het Filippijnskoor en later met dans en de door hun gemaakte heerlijke hapjes maakte dat het één groot feest is geworden. U kunt de foto’s zien op de website van onze parochie.
En hebt u wel eens ons pastoraalteam uitgerust met snorren een lied zien zingen, prachtig gewoon en misschien zijn ze wel als groep te huur!!!!!!!!!!!!!!
Graag willen wij u allen bedanken voor deze mooie dag, een visitekaartje voor onze geweldige parochie . 
 
 
Met een hartelijke groet,
 
Mirjam en Ton Hoogenboom

 

 

 


Polenreis 2014


 


 
 Pastorale zorg in onze parochie
Het is fijn dat we als pastoraalteam nu voltallig zijn. Dit geeft ons pastores de mogelijkheid om meer aandacht te hebben voor pastorale zorg binnen onze Emmanuelparochie en meer aandacht te geven aan onze vrijwilligers en vrijwilligsters. Wel hebben we te maken met grote afstanden en dat kost ons  veel reistijd, van Lierderholthuis naar De Belte is toch al gauw 50 minuten. Daarom hebben we onze parochie  verdeeld in drie gebieden. Voor elk gebied zijn er twee pastores als eerste aanspreekbaar , wanneer het gaat voor de pastorale zorg en voor vrijwilligers en vrijwilligsters. Zo hopen we de lijnen met onze parochianen en onze vrijwilligers en vrijwilligsters zo kort mogelijk te houden. 
Voor de geloofsgemeenschappen;
De Belte,  Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg zijn pastor A.  Wenker en pastoraal werker J. Butti, de eerst aanspreekbare pastores.
Ommen, Dalfsen, Vilsteren en Hoonhorst zijn pastoor J. Hermens en pastoraal werker L. Gunnink, de eerst aanspreekbare pastores.
Heino, Lemelerveld en Lierderholthuis zijn pastoraal werker R. Mulder en pastoraal werker G. Noordink de eerst aanspreekbare pastores.
De sacramentele bediening; ziekenzalving, huwelijk, biechtgesprekken … zal voor De Belte, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg als eerste worden verzorgd door pastor Wenker. Voor de overige geloofsgemeenschap zal pastoor Hermens daarvoor zorgdragen.

Pastoraal werker C. Broekhoff is en blijft als eerst aanspraakbare voor het jongerenpastoraat  binnen onze parochie.
 
Dit alles gaat in per 1 september 2013.
Pastoraalteam van de Emmanuelparochie

 

 

 


 Een artikel van het parochiebestuur over het eucharistisch centrum.

Klik hier om het artikel te lezen... 

  

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3