kerkraam

Organisatie algemeen

 

Parochietelefoon                            ( bij overlijden)

06-13190386
Parochiecentrum:   Pleyendal 5, 7721 DW Dalfsen  0529-435004

Geopend: ma. 9.30 - 12.00 uur & vr. 9.30 - 12.00 uur

 
   

Email:                         secretariaat@rkkerkdalfsen.nl

 
Website:                           www.rkkerkdalfsen.nl  
   
Pastoor   
A. Monninkhof 06-22786151
Email: monninkhof@hetnet.nl  
   
Locatieraad  
Jos Ramaker, voorzitter 06-15036244
Erik Kampman, financieel beheerder 06-44758380
Karla Noordman, secretaris 06-52186897
Tonny Reimert, beheer gebouwen 0529-433537
   
   
Banken:  
Emmanuel Parochie t.n.v.  H.Cyriacus te Dalfsen NL88RABO03128.46.460
Kerkbalans               t.n.v.  H.Cyriacus te Dalfsen NL75RABO03128.18.661
P.C.I.:                                                   NL80RABO03128.19.250
M.O.V.:                                                  NL93RABO03128.90.893
Pastoor Thomasfonds NL13RABO0138641242
   
Parochiehuis:  Jan Jager 0529-433960
Emmastraat 21, 7721 DG.  06-25391225
Redactie Hernieuwing
hernieuwing@rkkerkdalfsen.nl
 
Eindredactie Hernieuwing
rkkerkcyriacus@gmail.com
06-13190386
Parochiecentrum  0529-435004
Ledenadministratie  
Esther van der Vegt-Hendriks 06-29176686
Bezorging Hernieuwing:  
Annelies Koggel 0529-433703
Kerkradio:    
Tonny Reimert 0529-433537
Website  
Inge Haarman 06-13190386

Parochiehuis
Jan Jager

06-25391225
Beheerder Begraafplaats:      
Wim Kroes 0529-434324
Grafdelvers:  
René Hilgenkamp 0529- 431683
Wouter Nijentap 0529-471335/
  06-20950718

Begraafplaatsadministratie

 
Marco Oude Nijeweme 0529-434762

 

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3