kerkraam

-Barmhartigheid-

-- Deel je leven --
 
Met dit thema start de Caritas haar activiteiten voor de komende periode 2017
 
Naast het verlenen van individuele hulp waar nodig is, organiseert de Caritas ook onderstaande activiteiten, veelal voor de ouderen van de parochie.
 
Overzicht van de activiteiten georganiseerd door CARITAS :
 
- 4 x Deelvoedsel weekend    (1 x per kwartaal)
Het is de bedoeling dat, iedereen die naar de viering komt, iets van voedsel of eerste levensbehoeften meebrengt. (denk aan houdbaarheid)
Dit wordt in samenwerking met andere kerken, gebracht naar mensen binnen de gemeente Dalfsen, die leven vanuit het bestaansminimum van wonen, eten en drinken.
Wij krijgen de adressen van de gemeente , wel met toestemming van de “minima” zelf.
Op deze manier kunnen we hen iets extra’s bieden.
Laten we eerlijk zijn, een pak rijst, pot bonen, jam, zeep, shampoo e.d. kunnen wij toch best missen?
De volgende data in 2017 - (per kwartaal) -, afhankelijk van de planning liturgievieringen.
- zaterdag 07 januari,
            - weekend van 1 of 2 april,
            - weekend van 1 of 2 juli,
            - weekend van 7 of 8 oktober, ( CARITAS weekend )
 
- Broodmaaltijd “Samen aan tafel”,
In samenwerking met PCOB Dalfsen, gezamenlijke diaconieën en Caritas,
 donderdag, 19 januari 2017, van 17:00 uur tot 19:00 uur
Broodbuffet in gebouw “De Overkant“ aan het kerkplein 22 in Dalfsen.
Opgave vóór 16 januari bij : Dhr. Wiebe Hindriks, Wevermarke 14, tel. 46 65 08
E-mail:  wiebehindriks@gmail.com
-  in de brievenbus van ons Cyriacus Parochiecentrum
-  of tel. opgave bij Vincent Zandbelt, Vechtvliet 14, tel. 43 25 34
kosten € 5,00 bij binnenkomst.
 
- Ontmoetingsdag in Lemelerveld

Geheel verzorgde dag rondom het thema:
 --  Deel je leven --
.Dit jaar op donderdag 16 februari
van 09:00 tot 16:00 uur.
zaal Reimink, Dorpsstraat 2, Lemelerveld
 
Voor ouderen van 4 parochies
Dalfsen, Hoonhorst, Vilsteren en Ommen.
Opgave via formulier. ( in “Hernieuwing”, achter in    de kerk of in het parochie centrum )
            Kosten € 12,50 p/p, te voldoen op de dag zelf.
            Opgave vóór 05 februari.
Probeer zelf al vervoer te regelen en vermeld dit
op het opgave formulier.
 
-      Seniorenviering “Pinksteren”
 op woensdag 31 mei
Seniorenviering (75+) op de woensdagmiddag van 14:30 uur tot ongeveer 16:00 uur , georganiseerd in het parochiehuis aan de Emmastraat.
Er zal een viering zijn rondom het thema Pinksteren, het dameskoor verzorgt de zang en daarna is er een gezellig samen zijn met koffie, thee, hapje en drankje.
De wijkcontactpersonen bezorgen de senioren een persoonlijke uitnodigingsbrief.
 
- Caritasweekend in 1e weekend in oktober  
Weekend van 1 en 2 oktober
Viering met thema van Caritas. : Deel je leven
Dit weekend probeert de Caritas weer een actie te bedenken om mensen nader tot elkaar te laten komen.     
bv.       - Voor en na de dienst mogelijkheid bieden om een attentie te kiezen voor mensen in onze gemeenschap, - die om uw eigen persoonlijke redenen het verdienen of gunt -,
en deze attentie zelf persoonlijk te brengen of door de Caritas  te laten bezorgen.
De schaalcollecte tijdens de viering is bestemd voor de activiteiten van de CARITAS.
                       
Tevens is er in dit Caritas-weekend de DEEL-voedsel inzameling.
 
- Seniorenviering “Advent”
Woensdag 13 december wordt er een seniorenviering (75+) georganiseerd in het parochiehuis aan de Emmastraat.
De middag begint om 14:30 uur en is afgelopen om ongeveer 16:00 uur.
Viering rondom het thema Advent. Het  dameskoor verzorgt de zang. Daarna is er een gezellig samenzijn met koffie, thee, hapje en drankje.
De wijkcontactpersonen bezorgen de senioren een persoonlijke uitnodigingsbrief.
 
- Minima- aktie,
Organisatie in samenwerking met alle kerkgenootschappen in Dalfsen,
Financiële tegemoetkoming in december voor de kerstdagen voor personen / gezinnen met minimuminkomen op aangeven van de gemeente. Afgifte op huisadres.
 
- Kerst kerkdeurcollecte 2017
Na afloop van de diensten op Kerstavond en 1e Kerstdag zal er gecollecteerd worden aan de kerkdeur ten bate van de Caritas doelen en activiteiten.
 
Mocht u contact willen met de CARITAS dan kunt u het bestuur benaderen.

Herma Bremmer                  0529 – 43 41 57
Erik Kampman                     0529 – 43 47 42
Annet v/d Stouwe               0529 – 43 44 67
Vincent Zandbelt                0529 – 43 25 34
         
 
 
 

 RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3