kerkraam

Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)

MOV  valt onder de verantwoordelijkheid van de PCI en de activiteiten zijn gericht op Missie, Ontwikkeling en Vrede, dat is  binnen onze Parochie onder andere het organiseren van deurcollectes ten behoeve van de landelijke Cordaid activiteiten.  De vastenakties zijn in het verleden ook in samenwerking met de Basisschool “De Polhaar”georganiseerd.
Tevens wordt er één keer per jaar een Kledingactie gehouden en er wordt mogelijkheid geboden om een Missiezendingskalender in oktober te bestellen.
De activiteiten worden in de Hernieuwing toegelicht.
 Wellicht zult  U ook via deze website de nodige actuele informatie kunnen vinden van de desbetreffende actie op dat  moment. Zodra wij iets meer kunnen toelichten over de actie kunt U dit op deze site  vinden.

Vastenaktie is geen deurcollecte.
Uw bijdrage aan de Vastenaktie vindt plaats d.m.v. verstrekken van zakjes in de Hernieuwing die U kunt inleveren in de melkbus achter in de Kerk. Natuurlijk kunt U ook een éénmalige machtiging afgegeven hiervoor.

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3